By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Samsung Galaxy S20 Ultra Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone 12 Pro Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone 12 Pro Max Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone SE 2020 Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Kvalitný mäkký silikónový TPU obal na Apple iPhone 11 Modrý koník
 • Novinka
 • Vypredané
Naše najnovšie správy
 1. Úvod

  1. Chápeme, že čas od času nám budete chcieť vrátiť produkt.

  2. Vytvorili sme tieto zásady, aby sme vám mohli za primeraných okolností vrátiť produkty.

  3. Táto politika platí pre všetkých našich zákazníkov bez ohľadu na ich geografickú polohu.

  4. Táto politika sa vzťahuje na všetky objednávky predložené prostredníctvom našich webových stránok.

  5. Tento dokument nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktoré môžete mať ako spotrebiteľ (napríklad práva podľa nariadení o spotrebiteľských zmluvách (informácie, zrušenie a dodatočné poplatky) z roku 2013 alebo zákona o právach spotrebiteľov z roku 2015).

 2. Vrátenie

  1. Ak nemáte žiadne iné zákonné právo na vrátenie produktu a na vrátenie peňazí alebo výmenu, budete napriek tomu oprávnení vrátiť produkt a dostať náhradu v súlade s touto politikou, ak:

   a) vrátite výrobok do 30 dní od dátumu odoslania výrobku vám;

   b) vrátený výrobok je nepoužitý, v pôvodnom neotvorenom obale (s akýmkoľvek tesnením alebo zmrštiteľným obalom neporušený), s akýmikoľvek nálepkami, ktoré sú ešte pripojené, a inak v stave, ktorý nám umožňuje predávať výrobok ako nový;

   c) dodržiavate postup stanovený v tejto politike vo vzťahu k vráteniu výrobku; a

   d) neuplatňuje sa žiadna z výnimiek stanovených v tejto politike.

 3. Postup pre vrátenie

  1. Výrobky vrátené v rámci tejto zmluvy musia byť zaslané vami vybranou spoločnosťou, ktorá doručí vrátený tovar na našu poštovú adresu.

  2. Budete zodpovední za zaplatenie všetkých poštových nákladov spojených s vrátením v rámci tejto politiky.

 4. Vylúčenie

  1. V rámci týchto pravidiel sa nemusia vrátiť tieto typy produktov:

   a) akýkoľvek výrobok vyrobený podľa vašich špecifikácií;

   b) akýkoľvek výrobok na objednávku;

   c) každý produkt personalizovaný alebo prispôsobený vám; alebo

   d) darčekové poukazy.

 5. Náhrada

  1. Poskytneme Vám náhradu za cenu, ktorú ste nám zaplatili v súvislosti s akýmkoľvek produktom, ktorý ste v súlade s touto politikou riadne vrátili.

  2. Nebudeme Vám vracať pôvodné dodacie poplatky súvisiace s vráteným produktom.

  3. Nebudeme vám vracať žiadne náklady, ktoré vám vzniknú pri vrátení produktu.

  4. Obvykle vrátime všetky peniaze, ktoré od vás dostaneme, a to rovnakou metódou, akú ste pôvodne použili na zaplatenie za nákup.

  5. Splatnosť vrátime v čo najkratšom čase a v každom prípade do 30 dní odo dňa doručenia vráteného produktu.

 6. Nesprávne vrátenie

  1. Ak vrátite výrobok v rozpore s touto politikou a nemáte žiadne iné zákonné právo na vrátenie peňazí alebo výmenu v súvislosti s týmto produktom:

   (a) nevrátime kúpnu cenu ani nevymeníme výrobok;

   (b) môžeme zachovať vrátený výrobok, kým nám nezaplatíte takú dodatočnú sumu, akú môžeme účtovať za opätovné dodanie vráteného výrobku; a

   (c) ak nedostaneme platbu takejto dodatočnej sumy do 14 dní od vydania žiadosti o platbu, môžeme vrátený výrobok zničiť alebo inak zlikvidovať podľa vlastného uváženia bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám.

 7. Naša adresa

  1. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje JOO INTERNET MEDIA LTD.

  2. Sme zaregistrovaní v Anglicku a vo Walese pod registračným číslom 07943255 a naše sídlo sa nachádza na adrese Suite 126 Higham Hill JSC, 313 Billet road, E17 5PX London.

  3. Naším hlavným miestom distribúcie, reklamácii a vráteného tovaru je
   JOO INTERNET MEDIA LTD organizačná zložka 
   Kalinčiaková 1688/10
   953 01 Zlaté Moravce
   Slovenská republika

  4. Môžete nás kontaktovať:
   (a) poštou s použitím poštovej adresy uvedenej vyššie;

   (b) pomocou kontaktného formulára našej webovej stránky;
   (c) e-mailom, s použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našich webových stránkach.